Rates
PRICE LIST – AS FROM JANUARY 2014

KLEIN PARADYS IS CLOSED FROM JUNE TILL JULY EVERY YEAR

ALL STAND PRICES ARE FOR UP TO AND INCLUDING 4 PEOPLE. FROM TWO YEARS PAY FULL PRICE. R30.00 ADMIN FEE PAYABLE PER BOOKING.

NORMAL STANDS:
All weekends out of season (School holidays & Long weekends are excluding):
MAXIMUM OF 6 PEOPLE PER STAND @ R100 PER PERSON PER NIGHT EXTRA

R320-00 per night, per stand up to four people. Weekends begin Friday 08H00 till Sunday 16H00.

LONG WEEKENDS AND SCHOOL HOLIDAYS: Arrival from 12h00 and Departure must be at 10h00. BOOKINGS WILL ONLY BE EXCEPTED FOR THE DURATION OF THE FULL LENGTH OF THE LONG WEEKEND.R500.00 per night, per stand up to four people.
MAXIMUM OF 6 PEOPLE PER STAND @ R120 PER PERSON PER NIGHT EXTRA

Extra vehicle R50-00 per night.

EXCLUSIVE STANDS – OWN BATHROOM / SHOWER: All weekends out of season (School holidays & Long weekends are excluding):
R400-00 per night, per stand up to four people. Weekends begin Friday 08H00 till Sunday 16H00.
MAXIMUM OF 6 PEOPLE PER STAND @ R100 PER PERSON PER NIGHT EXTRA

LONG WEEKENDS AND SCHOOL HOLIDAYS: Arrival from 12h00 and Departure must be at 10h00. BOOKINGS WILL ONLY BE EXCEPTED FOR THE DURATION OF THE FULL LENGTH OF THE LONG WEEKEND.R600.00 per night, per stand up to four people.
MAXIMUM OF 6 PEOPLE PER STAND @ R120 PER PERSON PER NIGHT EXTRA

CHALETS:

4-Bed: Normal weekends – R950.00/night up to four people, Long weekends and School
holidays - R1 200.00/night up to four people.
Fully equipped. Bring own towels, cloths, soap etc.
2-Bed:Normal weekends – R520.00/night for only two people, Long weekends and School
Holidays - R600.00/night for only two people.
Use ablution facilities. Bring own towels, soap etc.

GROUP BOOKINGS:(Discount only apply to weekends out of season).
You qualify for discount ONLY IF 15 OR MORE STANDS ARE BOOKED AND IF ALL THE STANDS BOOKED ARE TAKEN ON ARRIVAL. Bookings are for the whole weekend, Friday in, out on Sunday. R285-00 per stand (4 people). No discount over long weekends. May & August
R250.00 per night per stand for four people.

PRICES SUBJECT TO CHANGE.
NO ANIMALS ALLOWED / NO CARD FACILITIES

 
PRYSLYS - VANAF JANUARIE 2014


KLEIN PARADYS IS GESLUIT JUNIE EN JULIE ELKE JAAR

ALLE STAANPLEK PRYSE SLUIT 4 PERSONE IN. VANAF TWEE JAAR BETAAL VOLPRYS. R30.00 ADMIN FOOI BETAALBAAR PER BESPREKING.

GEWONE STAANPLEKKE: Alle naweke buite seisoen (Skoolvakansies & Langnaweke is uitgesluit): MAKSIMUM VAN 6 PERSONE PER STAANPLEK @ R100 PER PERSOON PER NAG EKSTRA
R320-00 per nag, per staanplek tot en met vier persone. Naweek begin Vrydag 08H00 en eindig Sondag 16H00.

LANGNAWEKE EN SKOOLVAKANSIES:
Inboek vanaf 12h00 en moet uitboek om 10h00.
BESPREKING KAN SLEGS GEDOEN WORD VIR DIE HELE TYDSDUUR VAN ‘N LANGNAWEEK. R500.00 per nag, per staanplek tot en met vier persone.
MAKSIMUM VAN 6 PERSONE PER STAANPLEK @ R120 PER PERSOON PER NAG EKSTRA

Ekstra voertuig R50-00 per nag.

EKSKLUSIEWE STAANPLEKKE – EIE ABLUSIE GERIEWE: Alle naweke buite seisoen (uitsluitend skoolvakansies en langnaweke):
R400-00 per nag vir vier persone per staanplek tot en met vier persone. Naweke begin Vrydag 08H00 en einding Sondag 16H00.
MAKSIMUM VAN 6 PERSONE PER STAANPLEK @ R100 PER PERSOON PER NAG EKSTRA

LANGNAWEKE EN SKOOLVAKANSIES: Inboek vanaf 12h00 en moet uitboek om 10h00.
BESPREKING KAN SLEGS GEDOEN WORD VIR DIE HELE TYDSDUUR VAN ‘N LANGNAWEEK.
R600-00 per nag vir vier persone per staanplek.
MAKSIMUM VAN 6 PERSONE PER STAANPLEK @ R120 PER PERSOON PER NAG EKSTRA

CHALETS:


4-Bed: Gewone naweek – R950.00/nag vir vier persone, Langnaweke en Skoolvakansies –
R1 200.00/nag vir vier persone.
Vol toegerus. Bring eie handdoeke, vadoeke, seep, ens.
2-Bed: Gewone naweek – R520.00/nag vir slegs twee persone, Langnaweke en Skoolvakansies
R600.00/nag vir slegs twee persone.
Gebruik ablusie geriewe. Bring eie handdoeke, vadoeke, seep, ens.


Groep bespreking (Korting word slegs gewone naweke toegestaan)
U kwalifiseer SLEGS VIR DIE TARIEWE INDIEN U MEER AS 15 STAANPLEKKE BESPREEK EN INDIEN AL DIE STAANPLEKKE WAT BESPREEK IS GENEEM WORD. Wanneer u minder staanplekke neem met aankoms as wat u bespreek het, verbeur u die tarief. Besprekings kan slegs vir die hele tydsduur van die naweek gedoen word, m.a.w vanaf Vrydag tot Sondag. Tarief 285-00 per nag per staanplek vir vier persone. Geen afslag tariewe gedurende langnaweke of skoolvakansies.
Mei en Augustus R250-00 per nag per staanplek vir vier persone.

PRYSE IS ONDERHEWIG AAN VERANDERING.
GEEN TROETELDIERE / GEEN KREDIETKAART OF KAART FASILITEITE